Skip to content

چشم انداز

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان

چشم انداز شرکت

ما بر آنیم تا به عنوان یک شرکت نمونه در سطح کشور مطرح و با بهترین خدمات و محصولات همراه با استانداردهای روز دنیا خدمتی نوین در صنایع کشور خصوصاً صنایع نیروگاهی انجام دهیم . در ذیل بخشی از چشم انداز شرکت لحاظ گردیده است :

 • افزایش توان فروش خدمات در سال
 • صادرات خدمات در منطقه و آسیا
 • تعهد به حفظ محیط زیست با اجرای برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
 • ارتقای سطح سلامت، دانش فنی در امور شرکت، تبدیل شدن به یک سازمان متعالی و سرآمد بین المللی
 • واحد نمونه خدمات با اعتقاد به توسعه پایدار و صیانت از نیروی انسانی
 • ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی و به هنگام سازی دانش و ارتقای مهارت آنان
 • دستیابی به روش ها و فناوری نوین جهانی (انتقال فناوری و دانش فنی)
 • توسعه حوزه بازار از طریق ایجاد مراکز خدماتی وابسته و فروش منطقه ای
 • ارتقای کیفیت عملیات تجاری و خدماتی
 • توسعه منابع انسانی و اصلاح ساختار سازمانی متناسب با چشم انداز و اهداف شرکت
 • بهبود وضعیت فرهنگی ، کاری و ارتباطی کارکنان
 • توسعه منابع تامین کالای تجاری و توسعه بازار خدماتی متناسب با تغییرات ساختار سرمایه ای خدمات شرکت
 • توسعه تکنولوژی و دانش مهندسی مرتبط با فعالیت شرکت در بخش های بازرگانی، خدماتی و اطلاع رسانی آن
 • نوسازی سازمان کار، نظام و روش های بازرگانی شرکت
 • توسعه امکانات ساختاری منطبق با فعالیت های جاری و آتی شرکت
 • اصلاح ساختار حسابداری مدیریت بر شرکت با تاکید بر آن
 • مدیریت هزینه
 • بهبود امکانات
 • اصلاح روند مهندسی پروژه ها
 • انسجام درونی سازمانی