Skip to content

مديريت تأمین انواع لوله اتشخوار و...

شرکت تعمیرات برق نیروی اصفهان

مديريت تأمین انواع لوله اتشخوار و سطوح حرارتی و اجزا بویلـر

در راستای توان شرکت در زمینه انجام تعمیرات بویلرهای فشارقوی و به جهت پاسخ به نیاز کارفرمایان این شرکت منابع تامین انواع لوله ای بویلر  و مبدلها شامل انواع لوله های اتشخوار الیاژی و استیل خود را در در اروپا، چین و کره داشته و قابلیت تامین و ساخت طیف وسیعی از انواع بویلر و مبدلها را داشته که مواردی از آن به شرح ذیل میباشد.

1- تامین لوله و ساخت انواع لوله های اکران (واتروال) نیروگاه حرارتی ذوب آهن

2- تأمین سوپر هیترها ی واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

4- تأمین انواع سوپرهیتر ، اکونومایزهای واحدهای نیروگاهی از جمله نیروگاه لوشان

5- تأمین انواع لوله های مبدل های حرارتی در صنایع فولاد و پالایشگاه