Skip to content

ارزیابی تامین کنندگان

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان

 معرفی واحد بازرگانی:

معاونت بازرگانی شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان در راستای گسترش زنجیره تامین و به منظور شناسایی شرکا و تامین کنندگان جهت همکاری در پروژه های گروه نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و پیمانکاران اقدام نموده است.

 در همین راستا شرکت های معتبر و توانمند داخلی و خارجی متقاضی همکاری با این شرکت لازم است جهت ثبت نام در بانک اطلاعاتی تامین کنندگان و پیمانکاران به روش زیر اقدام فرمایید:

 پس از مطالعه وب سایت در صورتی که زمینه فعالیت شرکت های متقاضی در راستای نیازهای این شرکت است خواهشمند است جهت درخواست عضویت از طریق فرم زیر اقدام فرمایید در ادامه معاونت بازرگانی شرکت در صورت نیاز به زمینه فعالیت معرفی شده نسبت به فعال سازی نام کاربری و رمز عبور و ارسال آن به ایمیل معرفی شده توسط تامین کننده اقدام می کنند .پس از تکمیل کلیه اطلاعات درخواستی و انجام ثبت نهایی و ارسال اطلاعات توسط تامین کنندگان و پیمانکاران معاونت بازرگانی شرکت نسبت به بررسی اطلاعات و ارزیابی صلاحیت متقاضی مربوطه اقدام می کنند شایان ذکر است در صورت عدم تکمیل اطلاعات پیوسته‌ای اجباری ” ثبت نهایی و ارسال اطلاعات” موثر نخواهد بود همچنین تکمیلی کلیه فرم های اطلاعاتی و پیوست های درخواستی در تعیین امتیاز نهایی ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران موثر خواهد بود .

تامین کنندگان و پیمانکاران می‌توانند با مراجعه به بخش پیگیری عضویت از تا آخرین وضعیت ثبت شرکت متبوع خود جهت عضویت در بانک اطلاعاتی این شرکت اطلاعات حاصل نمایند.

در صورت طی مراحل فوق معاونت بازرگانی نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضی اقدام نموده و در صورت کسب امتیازات لازم نام آن شرکت در بانک اطلاعاتی ثبت خواهد شد و در مواقع لازم واحدهای مجری قراردادهای این شرکت از آن شرکت جهت حضور و مشارکت در مناقصه های مربوط یا همکاری دعوت به عمل خواهد آورد همچنین در جهت بهبود فرآیند مناقصه و استعلام تامین کنندگان و پیمانکاران با کسب نمره ارزیابی در یکی از دسته بندی های زیر قرار می گیرند که این موضوع امکان برق برگزاری مناقصه استعلام از زندان های همستر را فراهم آورده تا شرایط رقابت برای همگی شرکت کنندگان در سطح یکسان قرار داشته باشد

  1. برای ثبت اطلاعات پیمانکاران تمام فیلدهای ضروری را باید به صورت کامل پر شود و تمام مراحل طی شود.
  2. مراحل در بالای فرم مشخص است.
  3. فقط در صورتی می توانید به مرحله بعد بروید که فرم را تکمیل کرده باشید.
  4. فرم های ناقص ثبت نخواهند شد.