Skip to content

پیام مدیرعامل

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان

پیام مدیرعامل

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان تلفیقی است از دانش، تخصص و تجربه جهت ارائه خدمات و قطعات با کیفیت مناسب به مشتریان . ما بر این باوریم که توسعه شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان جز با اتکا به منابع انسانی توانمند و متخصص تحقق نخواهد یافت .

در همین راستا تلاش در جهت مشتری مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تامین منافع استفاده کنندگان از خدمات و محصولات ارائه شده نه یک شعار بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است .

تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور و نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر ، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزء اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان است .

در این میان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تامین رضایت حداکثری مشتریانش را داشته باشد

اکبر سپاهانی نژاد
مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان