Skip to content

مناقصات

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان

1400/04
1400/04

اجرای جزیره برق و سیستم کنترل بخش توربین بخار (STG) نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع “اجرای جزیره برق و سیستم کنترل بخش توربین بخار (STG) نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد” را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از کلیه علاقمندان فعال در زمینه مرتبط دعوت می گردد با مراجعه به سایت این شرکت به آدرس www.epmc.pw و یا دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان – انتهای بلوار کشاورز – ساختمان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان – واحد بازرگانی (تلفن 37809611-031 داخلی 229)  نسبت به تهیه اسناد مناقصه و تحویل پاکات پیشنهاد تا تاریخ 15/12/1400 اقدام نمایند.

فایل اکسل STG-EPMC

تاریخ مناقصه تمام شد
1400/01
1400/01

اجرای سیستم برق و ابزاردقیق بویلر HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع اجرای سیستم برق و ابزاردقیق بویلر HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،لذا از کلیه علاقمندان فعال در زمینه مرتبط دعوت می گردد با مراجعه به سایت این شرکت به آدرس www.epmc.pwو یا دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان – انتهای بلوار کشاورز – ساختمان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان – واحد بازرگانی (تلفن 37809611-031 داخلی 258)  نسبت به تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 23/10/1400 اقدام نمایند.

تاریخ مناقصه تمام شد
1400/02
1400/02

اجرای سیستم لوله کشی خارجی بویلر HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع اجرای سیستم لوله کشی خارجی بویلر HRSG نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید،لذا از کلیه علاقمندان فعال در زمینه مرتبط دعوت می گردد با مراجعه به سایت این شرکت به آدرس www.epmc.pw و یا دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان – انتهای بلوار کشاورز – ساختمان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان –   واحد بازرگانی (تلفن 37809611-031 داخلی 258)  نسبت به تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 11/10/1400 اقدام نمایند.

تاریخ مناقصه تمام شد
99/005
99/005

اجرای عملیات نصب اگزوز و ایرینتک نیروگاه گازی

پروژه نیروگاه زرند

تاریخ مناقصه تمام شد
99/004
99/004

عملیات سندبلاست و رنگ آمیزی تجهیزات دو عدد استک (اگزوز)

پروژه نیروگاه خرم آباد

تاریخ مناقصه تمام شد
99/003
99/003

عملیات تکمیل نصب و پیش راه اندازی آگزیلاری کولینگ واحد 3 نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

پروژه نیروگاه جهرم

تاریخ مناقصه تمام شد
99/002
99/002

عملیات لوله کشی خطوط گازوئیل

پروژه نیروگاه خرم آباد

تاریخ مناقصه تمام شد
99/001
99/001

استعلام نصب، پیش راه اندازی و همکاری در راه اندازی دو واحد گازی V.94.2

پروژه نیروگاه زرند

تاریخ مناقصه تمام شد